close
InstagramYoutube

Opis projektu

CELE PROJEKTU: Celem ogólnym projektu jest: Dywersyfikacja oferty zabiegowej kliniki poprzez wykorzystanie własnej technologii biostymulacji tkanek okołowszczepowych w procedurze Natychmiastowej Implantacji Zintegrowanej do 30.06.2019 r.

Cele szczegółowe: C 1: Wdrożenie w klinice NZOZ Primadent s.c. nowej własnej technologii implantologicznej do 30.06.2019 r. C 2: Zwiększenie bezpieczeństwa implantologicznego w porównaniu do zabiegów wykonywanych z "wolnej ręki" do dnia 30.06.2019 r.

Produkty: P1: Zakup linii technologicznej do Natychmiastowej Implantacji Zintegrowanej z wykorzystaniem biostymulacji składającej się z 12 urządzeń P2: Produkcja zindywidualizowanych łączników tymczasowych z PMMA i PEEK P3. Produkcja czynnika gojącego CGF i wykorzystanie go do biostymulacji w protokole Natychmiastowej Implantacji Zintegrowanej

Rezultaty: R1: Wprowadzenie na rynek nowej usługi rekonstrukcji implanto-protetycznej w procedurze implantacji natychmiastowej

wspomaganej biostymulacją tkanek okołowszczepowych R2: Poprawa komfortu i szybkości procesu zabiegowego w implantologii dzięki lepszemu zdiagnozowaniu sytuacji klinicznej i sprawniejszemu przebiegowi procesu Projekt polegał będzie na zakupie linii technologicznej do Implantologii Zintegrowanej wspieranej biostymulacyjnie o składzie określonym w nieopatentowanej wiedzy technologicznej składającej się z: tomografu -1 szt, skanera wewnątrzustnego - 1 szt, skanera modeli 3 D - 1 szt, frezarki typ 1 - 1 szt , frezarki typ 2 - 1 szt, pieca do synteryzacji - 1 szt, unity stomatologiczne - 2 szt, mikroskopy zabiegowe z torem wizyjnym - 2 szt, lasera zabiegowwgo - 1 szt, separatora komórkowego - 1 szt.

W wyniku realizacji projektu wprowadzony zostanie do oferty kliniki nowy zabieg: Implantacja natychmiastowa z biostymulacją tkanek okołowszczepowych.

 

icon