close
InstagramYoutube

Realizowane projekty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Rozwój kliniki NZOZ Primadent s.c z Sokołowie Małopolskim dzięki wdrożeniu oferty zabiegowej współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres rzeczowy projektu:

Zakup urządzeń stomatologicznych i przeszkolenie personelu


Planowane efekty operacji:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy: 2 szt.
  • Liczba szkoleń: 1 szt.
  • Liczba osób przeszkolonych: 1 szt.
  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1szt
  • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów dla osób z grup defaworyzowanych: 1 szt
  • Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w przedsiębiorstwach rozwijanych: 1 szt

 

Wartość dofinansowania: 201 121,00 zł

icon