close
InstagramYoutube

Wykonywane zabiegi

Fizjoterapia w stomatologii

Fizjoterapia w stomatologii

 

Fizjoterapia stomatologiczna zastosowanie znajduje we wszystkich działach stomatologii i obejmuje profilaktykę oraz leczenie zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego, odpowiadającego za żucie, oddychanie, mowę, połykanie i wyrażanie emocji. Patologie w  stawie skroniowo – żuchwowym (SSŻ) są bardzo powszechnym schorzeniem. Dotyka nawet  20-40% ogółu populacji. Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych polega na usunięciu przyczyn ich powstania i na niwelacji nawyków – parafunkcji. Celem zabiegów fizjoterapii stomatologicznej jest likwidacja, zmniejszenie dolegliwości bólowych, przywrócenie prawidłowej funkcji mięśni i stawów, wyeliminowanie trzasków, blokad przy otwieraniu ust.

 

 

Objawy schorzeń i dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego:

 • ból zębów, żuchwy, szczęki, jamy ustnej, twarzy lub głowy,
 • trzaski, trzeszczenie lub przeskakiwanie podczas otwierania/zamykania szczęki,
 • problemy z przełykaniem, żuciem, ziewaniem, utrzymaniem otwartych ust u stomatologa,
 • ograniczenia/blokady w otwieraniu ust,
 • szumy oraz przytykanie w uszach,

 

Przyczyny uszkodzenia stawu skroniowo – żuchwowego:

 • stres,
 • artretyzm,
 • wady zgryzu, 
 • wady postawy,
 • zaciskanie i zgrzytanie zębów prowadzące do ich zniszczenia (bruksizm),
 • silne napięcie mięśni zaciskających szczęki,
 • uraz mechaniczny,
 • braki zębowe,
 • płaskie wypełnienia lub korony,
 • parafunkcje.

 

Rehabilitacja stomatologiczna polega na przywróceniu prawidłowego napięcia w tkankach miękkich oraz prawidłowej ruchomości w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. 

Odpowiedni protokół zabiegów rehabilitacyjnych stawów skroniowo-żuchwowych jest opracowywany przez fizjoterapeutę na podstawie:

 • wywiadu,
 • szczegółowego badania stawów skroniowo-żuchwowych,
 • badania głowy i szyi, oceny położenia płaszczyzny czaszki, zakresu ruchów szyi,
 • analizy postawy ciała,
 • badania palpacyjnego mięśni, oceny okolic głowy, szyi i ramion pod kątem zapaleń oraz reakcji bólowych.
icon