close
InstagramYoutube

Wykonywane zabiegi

Endodoncja

Przebieg leczenia kanałowego

Przebieg leczenia kanałowego

Przed rozpoczęciem leczenia zawsze należy zrobić zdjęcie rentgenowskie, które umożliwia ocenę warunków anatomicznych korzeni jak również obecność zmian okołowierzchołkowych. Zdjęcie pokazuje także czy ząb był wcześniej leczony i czy poprzednie leczenie było prawidłowe.

Leczenie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, które jest w zupełności wystarczające, żeby Pacjent nie czuł bólu.

Wszystkie zabiegi podczas leczenia endodontycznego powinny być przeprowadzone w pełnej izolacji od dostępu śliny, aby skutek leczenia był efektywny i długotrwały. W tym celu lekarz stosuje koferdam, ssak, ślinociąg.
Koferdam, lub inaczej ślinochron, to stosunkowo nowe urządzenie, które pomaga lekarzowi utrzymać suchość w polu zabiegowym w celu izolacji zęba od śliny i ochrony Pacjenta. Następnie lekarz otwiera wnętrze zęba, ostrożnie otwiera wejścia kanałów. Długość kanałów zostaje ustalona na podstawie zdjęcia rentgenowskiego i/lub przy pomocy elektronicznego urządzenia (endometru) do mierzenia długości kanałów. System kanałów korzeniowych opracowuje się specjalnymi narzędziami ze stopów niklowo-tytanowych, tak żeby usunąć również zainfekowaną bakteriami z miazgi zębinę z wewnętrznych ścian kanałów. Narzędzia te pozwalają na opracowanie nawet bardzo krętych i wąskich kanałów. Równocześnie kanał jest płukany różnymi środkami chemicznymi o działaniu przeciwbakteryjnymi.
Po oczyszczeniu, poszerzeniu i osuszeniu kanałów korzeniowych kanały wypełnia się gutaperką oraz specjalną pastą uszczelniająca (sealerem). Chodzi o to, by system kanałowy zamknąć hermetycznie i zabezpieczyć przed bakteriami. Znanych jest kilka różnych metod wypełnień.

Naszym zdaniem najlepsza jest gorąca gutaperka, która spełnia wszystkie wymagania stawiane takim materiałom: jest nierozpuszczalna, bardzo łatwo adaptuje się do nieregularnej powierzchni kanału zęba. Dzięki jej podgrzaniu staje się płynna i rozkłada się równomiernie w kanale głównym i kanałach bocznych.

Prawidłowe leczenie kanałowe wymaga czasu i cierpliwości lekarza, rzadko kończąc się na jednej wizycie. Choć oczywiście istnieje możliwość całkowitego leczenia kanałowego na jednej wizycie łącznie z ostatecznym wypełnieniem zęba. Prawidłowe wypełnienie kanału za pomocą jednej z wybranych metod wypełniania wymaga jednak od operatora dużej sprawności i pewnego doświadczenia.

Na powodzenie leczenia kanałowego w dużym stopniu ma wpływ sposób odbudowy zęba po leczeniu. Jak wynika z badań założenie dużej plomby jest niewystarczające. Wskazana jest odbudowa protetyczna za pomocą inlay, onlay lub korony protetycznej.

icon