close
InstagramYoutube

Wykonywane zabiegi

Protetyka

Skaner wewnątrzustny 3Shape TRIOS

Skaner wewnątrzustny 3Shape TRIOS

Skaner wewnątrzustny 3Shape TRIOS® jest cyfrowym rozwiązaniem służącym jednej z najbardziej wymagających procedur, tj. pobieraniu wycisku.

 

Innowacyjna technologia wykorzystana w skanerze TRIOS® pozwala wyeliminować wiele błędów związanych z wykonywaniem uzupełnień tradycyjnymi metodami, co zdecydowanie zwiększa efektywność pracy stomatologa i ogranicza czasochłonność wykonywania stałych uzupełnień. Dla przykładu: czas osadzenia pojedynczej korony ulega skróceniu średnio o 41%. Ponadto dzięki cyfrowemu przepływowi danych, konieczność powtarzania tych samych etapów pracy może wystąpić tylko w 0,5% przypadków. Tak szybka i precyzyjna rejestracja obrazu wnętrza jamy ustnej sprawia również, że cała procedura jest mniej uciążliwa dla Pacjenta.

Każdemu lekarzowi zdarzył się chyba telefon z laboratorium z sugestią korekty opracowania i powtórnych wycisków i chyba dla nikogo - także dla Pacjenta - nie jest to komfortowa sytuacja. Dzięki skanerowi od razu widzimy w powiększeniu szczegóły preparacji i możemy dzięki temu doskonalić nasze umiejętności.

Korzyści z pracy ze skaneremTRIOS® to przede wszystkim precyzja, dokładność odwzorowania, a co się z tym wiąże większa szczelność i trwałość prac protetycznych. Ważnym elementem jest możliwość analizy pola protetycznego bezpośrednio przez lekarza i zastosowania ewentualnej natychmiastowej korekty opracowania. Lekarz może na bieżąco kontrolować proces skanowania w trakcie przesuwania głowicy skanującej. Bezpośrednio po zeskanowaniu jamy ustnej Pacjenta i obejrzeniu obrazu na ekranie dotykowym, wycisk zostaje wysłany do technika, któryw przeciągu kilku minut może przeanalizować obraz i przekazać swoje sugestie. Jeśli istnieje taka potrzeba stomatolog może podczas tej samej wizyty skorygować sytuację w jamie ustnej Pacjenta i ponownie wysłać cyfrowy wycisk do technika.

Dużą korzyścią dla lekarza i Pacjenta jest wyeliminowanie etapu pobierania wycisków. Pacjenci bardzo doceniają zalety skanera. Leczenie protetyczne z zastosowaniem tej technologii jest bardzo dobrze przez nich tolerowane. Przy tej metodzie u Pacjenta, brak jest uciążliwości towarzyszących tradycyjnym wyciskom, jak częsty odruch wymiotny, który trzeba eliminować u wielu Pacjentów różnymi sposobami, między innymi poprzez znieczulenie podniebienia. Używanie skanera całkowicie eliminuje te problemy. Ogranicza też niedokładności wycisków pobieranych tradycyjnie, takie jak: skurcz masy, niedokładne odwzorowanie związane pola protetycznego, wymuszające konieczność powtarzania wycisku. Dodatkową korzyścią dla Pacjenta i dla lekarza jest skrócenie całego cyklu wykonywania uzupełnienia.

Cyfrowy wycisk może być wykorzystywany zarówno do wykonania precyzyjnych uzupełnień w technice tradycyjnej, jak i uzupełnień w technice CAD/CAM: koron, licówek, wkładów, nakładów, prac opartych na wielu filarach oraz łączników do implantów.

icon