close
InstagramYoutube

Wykonywane zabiegi

Ortodoncja

Przebieg leczenia

Podczas pierwszej wizyty lekarz bada Pacjenta, sprawdza warunki zgryzowe, stan zębów, błony śluzowej, stawów skroniowo - żuchwowych, tor oddychania oraz dolegliwości ze strony narządu żucia, głowy, szyi i karku. Ortodonta zapoznaje się z oczekiwaniami pacjenta, udziela wstępnych informacji o istniejącej wadzie zgryzu oraz przewidywanej metodzie leczenia.

Po wstępnym badaniu wykonuje się zazwyczaj fotografie zewnątrz i wewnątrzustne, pobiera wyciski niezbędne do wykonania gipsowych modeli diagnostycznych. Na tej wizycie wykonuje się także zdjęcia rentgenowskie. Najczęściej są to dwa zdjęcia: pantomograficzne
i boczne czaszki (cefalometryczne).

Modele i zdjęcia rentgenowskie konieczne są do szczegółowego zaplanowania leczenia ortodontycznego.

Na drugiej wizycie po przeprowadzeniu analizy modeli, radiogramów oraz fotografii Pacjentowi przedstawiony zostaje plan leczenia ortodontycznego oraz przewidywane koszty leczenia. Wspólnie z Pacjentem wybiera się dogodną metodę leczenia, spełniającą jego oczekiwania. Pacjent informowany jest o zmianach jakie zachodzących podczas leczenia ortodontycznego. Dotyczy to nie tylko zmian
w ustawieniu zębów ale także zmian zachodzących w uśmiechu oraz w rysach twarzy.

Jeżeli plan leczenia zastanie zaakceptowany na kolejnej wizycie zostaje założony aparat ortodontyczny.

Pacjent informowany jest o zaleceniach dotyczących danego aparatu oraz o właściwej higienie jamy ustnej. Wizyty kontrolne odbywają się w odstępach około 4 tygodniowych.

Po zdjęciu aparatów rozpoczyna się faza leczenia zwana retencyjną.

icon