close
InstagramYoutube
Blog

Zapytanie ofertowe

Wróć do listy arrowarrow
26.04.2019

Szanowni Państwo,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Primadent Spółka Cywilna z siedzibą w Rzeszowie (35-301) przy ul. Zenitowej 15 zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń dla kliniki stomatologicznej NZOZ Primadent s.c w związku z realizacją projektu pt.:„Wdrożenie innowacyjnej technologii biostymulacji w procedurze Zintegrowanej Implantacji Natychmiastowej w Klinice Primadent” nr POIR.03.02.02.-00-1385/18 realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Link do zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1182223# 

icon