close
InstagramYoutube

Covid-19

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O ZAKRESIE I SPOSOBIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

W związku z epidemią wirusa sars-cov-2 ("koronawirus") zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w trosce o bezpieczeństwo Twoje, Twoich najbliższych oraz pracowników NZOZ Primadent s.c. i ich rodzin z dniem 15.03.2020 zmieniamy sposób i zasady udzielania świadczeń medycznych w NZOZ Primadent s.c.

W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas
Udzielania opieki stomatologicznej zasady postępowania będą rygorystycznie przestrzegane.

Ze względu na brak stosownych zabezpieczeń nie udzielamy świadczeń stomatologicznych wewnątrz pomieszczeń NZOZ Primadent s.c. osobom, u których, wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
– gorączka (temperatura ciała powyżej 37 st. Celsjusza
– kaszel
– duszność
Lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:
– przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się
utrzymującą się transmisję sars-cov-2.
– miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie sars-cov2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) oraz z osobą będącą na kwarantannie.
– pracowały lub przebywały jako odwiedzające w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych sars-cov-2.
- które przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej.
-  powyżej 70-go roku życia oraz z obniżoną odpornością.

I. W sytuacji, gdy potrzebujesz pomocy stomatologicznej postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

    1. Po pierwsze: ZADZWOŃ do nas na numery: 17 717 22 20 lub 501 655 685. Nie przychodź bez wcześniejszego zadzwonienia do nas,
albowiem osoby bez wywiadu telefonicznego mogą nie zostać wpuszczony do środka!
    2. Jeżeli nie odbierzemy, najprawdopodobniej właśnie udzielamy innej osobie porady lub umawiamy ją w trybie pilnym.
    3. Zadzwoń ponownie
    4. Podczas rozmowy telefonicznej, poprosimy Cię o podanie dolegliwości oraz przeprowadzimy wywiad telefoniczny, aby ustalić, czy pacjent
ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARSCoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać́ informacje nt. ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji (patrz kwestionariusz).
    5. Możemy poprosić o przesłanie sms-em zdjęcia miejsca, w którym odczuwasz dolegliwości. Proszę wówczas je wykonać i przesłać i
oczekiwać na kontakt z naszej strony. Nie dzwoń, nie blokuj połączenia my się odezwiemy.
    6. W stanach innych niż bólowe / ostre uzyskacie Państwo poradę telefoniczną. W sytuacji zaostrzenia objawów prosimy o ponowny kontakt
z nami.

II. Prosimy o przestrzeganie poniższych reguł podczas wizyty w gabinecie:

    1. Jeżeli lekarz lub pracownik rejestracji na podstawie wywiadu zdecyduje o Państwa wizycie w gabinecie:
        a. poprosimy o dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL (nie dotyczy obcokrajowców), datę
urodzenia, adres zamieszkania oraz telefon abyśmy mogli się z Państwem skontaktować
        b. podamy dzień wizyty, bez konkretnej godziny. W dniu wizyty pacjenci oczekuję na
przyjęcie w pomieszczeniach Primadent lub na zewnątrz kliniki w zależności od ilości
oczekujących na udzielenie pomocy osób oraz w trosce o bezpieczeństwo.
        c. Nie zabieraj ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy np. parasol, torebka, siatki,
zakupy itp. Miej przy sobie minimum jakie jest konieczne na czas wizyty, które mogą
być schowane do kieszeni. (dowód osobisty, karty płatnicze, gotówka, telefon)
        d. Nie przychodź na wizytę z osobą towarzyszącą - NIE ZOSTANIE WPUSZCZONA DO
ŚRODKA, WYJĄTEK – w przypadku nieletnich (dzieci do 8 roku życia) do pomieszczenia
wpuszczony jest JEDEN rodzic.
        e. Dzięki podanym danym przygotujemy wyłącznie niezbędne dokumenty, gdy
przyjdziesz na wizytę i nie będziemy niepotrzebnie przedłużać Twojego pobytu w
gabinecie.
        f. W związku z powyższym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest
NZOZ Primadent s.c. a wszelkie informacje w zakresie danych osobowych przeczytaj w
informacji na stronie www.primadent.pl
        g. Przychodząc na wizytę i podpisując dokumenty (ograniczamy je do koniecznego
minimum) poprzez ich podpisanie potwierdzasz również,
że zapoznałeś się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych.
        h. Informujemy, iż możesz upoważnić osobę bliską do udzielenia jej informacji na temat
Twojego stanu zdrowia oraz w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej
prosimy przesyłać drogą mailową na adres primdent@primadent.pl z podanie danych
pacjenta oraz danych osoby upoważnionej przez nią oraz wskazanie zakresu
upoważnienia.
        i. Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje nie związane bezpośrednio z wykonywaniem
leczenia będą odbywać się telefonicznie przed i po wizycie.

III. WIZYTA

    1. Podejdź do drzwi wejściowych kliniki lub ustaw się w kolejce.
    2. Następnie zostaniesz wpuszczony na teren kliniki.
    3. ZOSTANIE WYKONANY POMIAR TEMPERATURY.
    4. Zostanie Ci podany środek dezynfekcyjny do rąk. Zdezynfekuj ręce.
    5. Otrzymasz rękawiczki foliowe. Załóż je.
    6. Zapoznaj się z przygotowanymi dokumenty do podpisania, podpisz je czytelnie we
wskazanych miejscach wpisując również datę wizyty.
    7. Zostaniesz poproszony przez osobę z obsługi o zajęcie wskazanego miejsca w
poczekalni.
    8. Oczekuj do mementu poproszeni do gabinetu.
    9. Pamiętaj pracujemy w warunkach panującej epidemii: NICZEGO NIE DOTYKAJ, NIE
DOTYKAJ KLAMEK, BLATÓW, URZĄDZEŃ. NIE OPIERAJ SIĘ O BLATY, DRZWI I ELEMENTY
WYPOSAŻENIA.
    10. PRZESTRZEGAJ: W CZASIE DROGI DO GABINETU ZALECANEJ ODLEGŁOŚCI  1,5 M OD
KAŻDEJ OSOBY.
    11. Postępuj zgodnie z tym co lekarz mówi. Ogranicz ruchy do minimum, nie gestykuluj,
trzymaj ręce na kolanach.
    12. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG, postępuj zgodnie z
poleceniami lekarza.
    13. Lekarz powie o dalszych zaleceniach.
    14. Rozlicz wizytę.
    15. Wyjdź z kliniki na zewnątrz.

IV. PO WIZYCIE:

    1. Jeżeli lekarz tak zaleci skontaktuj się z gabinetem telefonicznie w terminie, który podał
Ci lekarz w celu kontroli Twojego stanu zdrowia po wizycie.
    2. O wszelkich dolegliwościach najpierw poinformuj telefonicznie. Podejmiemy
niezbędne działania, aby udzielić Ci pomocy.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i odpowiedzialności oraz wzięcie pod uwagę, iż pomimo najszczerszych chęci, nie jesteśmy w stanie w 100% zabezpieczyć państwa przed zakażeniem koronawirusem wewnątrz jednostki. Robimy to, co możemy tylko dlatego, iż w naszym odczuciu podstawowe potrzeby stomatologiczne wykonywane w prawidłowych warunkach aktualnie nie są na wystarczającym poziomie w naszym rejonie i w obliczu zaistniałej sytuacji podejmujemy świadome ryzyko wspólnie – pacjenci i personel medyczny.

Najważniejszą i absolutnie podstawową rzeczą, jaką możesz teraz zrobić dla siebie i innych to: Zostań w domu!!!

icon